Més notícies als mitjans

Diario responsable: http://diarioresponsable.com/noticias/19540-la-caixa-iese-impacto-social Sabadell informa: http://sabadellinforma.com/2015/04/la-caixa-recolza-la-posada-en-marxa-de-cinc-projectes-barcelonins-demprenedoria-social/ La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20150420/54430057924/la-caixa-presenta-20-proyectos-que-mejoran-la-vida-de-colectivos-vulnerables.html

Urban Time, impacte social

El projecte pretén aconseguir la inserció sociolaboral de joves en situació o risc d’exclusió social. Per aconseguir-ho, es desenvoluparà la venda de serveis d’oci educatiu, amb les característiques següents: integralitat, varietat en el contingut, preu ajustat al mercat i qualitat. Anar al PDF.