1. INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la política de privadesa que regeix el tractament de dades personals de clients, usuaris i altres tercers que proporcionen a Urban Time per als diferents productes i serveis que ofereixen.

La política estableix les diferents àrees on la privadesa de l’usuari està involucrada i descriu les obligacions; requisits dels usuaris, el lloc web i propietaris dels llocs web. A més, la política descriu el funcionament del procés d’aquesta web, l’emmagatzematge i la protecció de les dades de l’usuari.

2. OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta Política de privadesa és informar els clients, usuaris i altres tercers de la manera en què les dades personals que proporcioni a Urban Time. Aquestes dades són recollides, tractades i protegides per Urban Time.


3. LEGISLACIÓ

Aquesta política es regeix per la llei espanyola i en particular per:

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.
Una altra legislació o reglament aplicable afins o anàlegs.

4. LA RECOPILACIÓ DE DADES I LA FINALITAT DELS TRACTAMENTS

De les dades personals que són requerits pels clients, usuaris i altres tercers són les dades mínimes necessàries per oferir i gestionar productes i serveis correctament i són adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per la qual se sol·licita.

Els efectes del tractament de les dades personals recollits són per dur a terme la gestió empresarial, gestió de comunicacions, gestió de màrqueting, gestió administrativa i suport a usuaris relacionats amb els serveis oferts per Urban Time.
Les dades personals proporcionades pels clients, usuaris i tercers han de ser precisos i correctes, de manera que responguin veraçment a la seva situació actual. En cas contrari, les dades seran cancel·lades.
Les dades personals es tractaran de manera lleial i lícita.

Les dades personals es recullen per complir amb les finalitats establertes en aquest document i no seran utilitzats per a altres finalitats incompatibles amb els especificats.

Les dades personals s’eliminaran quan ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals va ser recopilada. No obstant això, es conservaran durant un període que pot ser requerida en algun tipus de responsabilitat de Urban Time derivats d’aquesta relació amb els clients, usuaris i altres tercers.

5. PROCESSAMENT DE DADES I CONSENTIMENT


Les dades personals s’emmagatzemaran en els arxius que formen part del sistema d’informació de Urban Time i seran processats amb la finalitat de dur a terme les finalitats a dalt indicades.

Urban Time pot utilitzar les dades personals per enviar informació comercial sobre els seus serveis o informació que pensem pot ser d’interès per als clients, usuaris i altres tercers.

Els arxius que continguin dades personals estan registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els clients, usuaris i altres tercers proveïdors de tractament de dades personals autoritzades per dur a terme els propòsits enunciats en el punt anterior.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS


Les dades personals es comunicaran a Urban Time per gestionar correctament els serveis sol·licitats pels clients i altres tercers, i les consegüents mesures addicionals.

Aquestes dades també podran ser comunicats al Govern, a les autoritats administratives, autoritats judicials i/o la policia mentre estan establertes per la llei.

7. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals es tractaran amb absoluta confidencialitat. Urban Time es compromet a guardar secret professional respecte dels mateixos i garanteix seguir prenent totes les mesures de seguretat necessàries.

Urban Time ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés desautoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, sigui de l’acció humana o del medi ambient natural o físic, com la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Urban Time també ha implementat mesures de seguretat addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació i constantment la supervisió, vigilància i avaluació dels processos per garantir la privadesa de les dades.
No obstant això, la transmissió d’informació a través de xarxes de comunicació i internet no és totalment segur, per la qual cosa, malgrat que Urban Time utilitzarà els seus millors esforços per protegir la seva informació personal, no podem garantir la seguretat dels mateixos durant el trànsit per les xarxes de comunicació.
Tota la informació que els clients, proporcionin als usuaris i altres terceres parts queden sota el seu propi risc.

8. L’EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els clients, usuaris i altres tercers que han proporcionat dades personals a l’empresa Urban Time pot dirigir-se amb la finalitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades personals.

Per exercitar els drets pot dirigir-se a Urban Time (Carrer Nàpols, 35 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – Barcelona.), o a la següent adreça de correu electrònic: info@urbantime.eu, indicant la referencia “Protecció de Dades”, especificant les seves dades, demostrant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

9. INFORMACIÓ SOBRE LA ADMINISTRACIÓ I UTILITZACIÓ


Urban Time pot utilitzar eines o programes informàtics d’anàlisis de tercers per recopilar i utilitzar certa informació que no inclouen dades personals. Aquesta informació pot incloure les propietats del dispositiu, el control d’accés al mitjà, l’adreça i l’únic identificador de dispositiu o un altre identificador del dispositiu, la plataforma de programari i firmware del dispositiu, l’operador de comunicacions i una altra informació que vostè triï, Urban Time per millorar els productes i serveis que ofereix.

10. ELS MENORS

Urban Time comprèn la importància de protegir als nens la seva privadesa, especialment en un entorn en línia.

Urban Time no realitza voluntàriament el tractament de les dades personals relatives a menors d’edat sense el previ permís dels pares o d’un tutor legal. En el cas que es tingui coneixement que les dades personals recollides corresponen a un menor sense autorització, prengui les mesures apropiades per eliminar aquesta informació tan aviat com sigui possible.

11. ALTRES

Per a qualsevol pregunta sobre aquesta política poden posar-se en contacte a l’adreça de correu electrònic info@urbantime.eu.

12. DURADA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

La Política de Privadesa Urban Time va ser actualitzat al gener de 2016.

Urban Time es reserva el dret a modificar la seva política de privadesa en cas que hi hagi un canvi en la legislació, propis criteris doctrinals. Jurisprudencials o de negocis. Si presenta qualsevol canvi a aquesta política, el nou text serà publicat en aquest lloc web.