En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de les dades personals, recollits en aquest formulari, autoritza expressament a Urban Time 2015, S.L. a tractar aquestes dades i poder-les incorporar en un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar el formulari de contacte de la web i la informació sol·licitada. Els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint- se per escrit al responsable del fitxer a l’adreça C/ Nàpols 35, 08921 Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona. Urban Time Nàpols, 35 08921 Santa Coloma de Gramenet 93 468 61 29 www.urbantime.eu