Urban Time és un projecte que neix de la Fundació Germina al 2015 amb l’objectiu de promoure que els joves vinculats al projecte GR de l’entitat puguin seguir estudiant al mateix temps que treballen com a monitors i monitores.

Urban Time és la confluència de:

 • L’expertesa de més de 10 anys dedicats al lleure socioeducatiu.
 • La passió dels joves monitors per les activitats urbanes que han après de forma natural al seu entorn.
 • La necessitat de replantejar les activitats de lleure presentant una oferta atractiva per infants, joves i famílies adaptada als temps actuals.

Lleure actiu

Un projecte pedagògic divers i variat que inclou activitats educatives pensades i adaptades a les diferents edats tenint en compte el grau de dificultat de cada tècnica.

Esperit urbà

La ciutat com l’entorn natural on integrar les últimes tendències en cultura urbana. Un espai de desenvolupament creatiu i creixement on es barregen esport, art i música des d’una perspectiva diferent a la tradicional.

Valor social

Una aposta en dos sentits:

 • Oportunitats laborals per a joves que volen mantenir-se estudiant amb una feina compatible amb els seus estudis
 • La incorporació del civisme i la dimensió comunitària en totes les activitats.
MISSIÓ
Promoure la continuïtat formativa de joves en situació o risc d’exclusió social mitjançant una primera oportunitat laboral en una empresa social en el sector de lleure educatiu.
VISIÓ

Esdevenir un referent com a empresa social que aconsegueix promoure la continuïtat formativa en joves en situació de vulnerabilitat, alhora que els ofereix la seva primera oportunitat laboral. Esdevenir un referent en el sector del lleure educatiu amb una proposta de valor diferencial, especialitzada i innovadora.

VALORS
RIGOR PROFESSIONAL Ens agrada fer les coses ben fetes.
CIVISME Coneixement, respecte i cura de l’espai urbà que compartim amb la resta de ciutadans. Valor inherent amb les activitats urbanes que portem a terme.
PARTICIPACIÓ Oberts a la construcció conjunta d’un mateix projecte. Treball en equip, suport mutu i comunicació.
COMPROMÍS AMB L’ENTORN Integrats a la ciutat, amb la seva gent i aportant el nostre granet de sorra per deixar-lo millor que l’hem trobat.
INNOVACIÓ Oberts al canvi, a provar coses noves, i a incorporar les últimes tendències educatives i en activitats urbanes.
PROPOSTA EDUCATIVA

Totes les activitats parteixen d’una proposta educativa que detallem a continuació. L’experiència de la Fundació Germina, dedicada des del 2007 al lleure socioeducatiu, ens avala en aquest sentit.

PRINCIPIS EDUCATIUS

Són els trets definitoris dels tipus d’educació en el lleure que promovem i actuen com eixos transversals a totes les activitats i projectes:

L'EDUCACIÓ ACTIVA Entenent l’infant o adolescent com a subjecte del seu procés i responen a les seves necessitats evolutives.
L'EDUCACIÓ INTEGRAL Tenint en compte tots els àmbits de la persona: físic, psíquic, afectiu, social i cultural, per tal d’afavorir en el benestar global de la persona i en les seves relacions socials.
L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL Afavorint la convivència, relació i coneixement entre les diverses cultures.
L'EDUCACIÓ EN VALORS Treballant els valors de democràcia, tolerància, respecte i civisme i la valoració de la diversitat i les diferències d’opinions, opcions i orientacions personals.

PROPOSTA METODOLÒGICA

 • La proposta metodològica que impregna totes les nostres activitats en el lleure i que té interioritzada tot el nostre equip humà és la següent: El treball per projectes com a motor de la motivació dels infants, on cada activitat té un objectiu final que es construeix de forma conjunta entre tots els infants i que els permet visualitzar els seus processos individualitzats d’aprenentatge.
 • La relació educativa establint una relació, entre infants i monitors, de confiança i respecte mutu, essent el monitor un referent coherent pels infants.
 • La participació activa dels infants sent agents protagonistes que formen part del procés de construcció del coneixement i de l’aprenentatge.
 • El ritme i la individualitat de l’infant, respectant el seus temps en el procés.
 • Prestar especial atenció a la vida quotidiana, que facilita la participació activa i l’assumpció de responsabilitats proporcionades a les capacitats de cadascú.

 • El treball en grup, considerant-lo un espai privilegiat de socialització i per aprendre a conviure amb els altres. Fomentant la cooperació per la consecució dels diferents objectius.
 • La motivació dels infants com a motor per l’aprenentatge en el lleure, seleccionant i oferint les activitats que parteixen del seus interessos i de la seva realitat immediata.

PERSPECTIVA DE GÈNERE

La participació coeducativa d’infants i adolescents i els propis monitors en les activitats és la base per la introducció natural i més eficaç de l’equitat de gènere. Algunes activitats urbanes són considerades sovint per la societat com un rol identificat al gènere masculí (skate, graffiti,..) o al femení (hip-hop, balls urbans,..). Participant de la mateixa forma nois i noies d’aquestes i d’altres activitats és la manera més natural de trencar amb els estereotips de gènere, el repartiment de rols tradicionals i provocar que aquests canvis s’incorporin a la vida diària. Així, nens i nenes, nois i noies creixen en el respecte i la valoració mútua.

PERSPECTIVA COMUNITARIA

La ciutat és l’espai natural de les nostres activitats per això en tot moment projectem l’educació dels participants pel coneixement i l’ús de l’espai urbà com un espai a cuidar, mantenir i gaudir. L’entorn urbà ofereix moltes possibilitats i és un espai d’aprenentatge comunitari. Aprofitem, en tot moment i de forma transversal, el barri, la ciutat o el poble, amb l’objectiu que els participants se sentin ciutadans amb drets i deures del lloc on viuen. L’objectiu final de treballar per projectes sovint pren aquesta dimensió comunitària fent servir la metodologia de l’aprenentatge-servei.

EQUIP

Urban Time el forma un equip de monitors titulats i coneixedors de les últimes tendències en activitats urbanes. Són monitors amb experiència en l’àmbit educatiu i es caracteritzen per la motivació, les ganes i la il·lusió de fer i transmetre allò que realment els agrada.

PROJECTES
KID’S RACE (MARATÓ DE BARCELONA) Tallers de dinamització de l’espai amb l’objectiu de proposar un escalfament diferent als participants de la cursa. Vam portar a terme taller de parkour, graffit, balls urban i circ.
BARCELONA SOCIAL BUSINESS CITY Taller de creació col·laboratiu d’un graffiti que va ser el decorat de la presentació del premi Nobel de la Pau Muhammad Yunus a la presentació de la SBC Barcelona. EL taller col·laboratiu va ser enregistrat i fet servir com a promoció de l’acte.
TARDES D'ESPORT Projecte que pretén desenvolupar un treball preventiu al carrer a través de l’esport, i concretament el futbol. Pre- tén oferir la oportunitat a nens i nenes d’entre 6 i 16 anys de practicar un esport i aprofitar les eines del futbol per educar i millorar la capacitat de relació entre iguals.
SALÓ DE LA INFÀNCIA TERRASSA Dinamització de l’espai amb el Parc Imaginari, un innovador sistema de jocs per peces que desperta l’esperit creatiu dels nens i nenes.
IKEA Un dia d’activitats urbanes a l’Ikea Badalona on els assistents podien gaudir d’activitats de graffiti, skate i parc ima- ginari. Una forma diferent de dinamitzar un espai com l’Ikea.
JORNADES SOCIALS FCBARCELONA Monitors d’acompanyament a nens i nenes a les jornades socials a les instal·lacions del FCBarcelona.
CASAL D'ESTIU Organització dels casals en les èpoques vacacionals al CRJ Mas Fonollar de Santa Coloma de Gramenet. Aquest casals inclouen diferents activitats urbanes com skate Dj, parkour, circ, graffiti o balls urbans a més de sortides en grup.
FONDO COMERÇ Dinamització d’un eix comercial el dia de Sant Jordi. Urban Time va oferir fins a 5 espais creatius per a nens i adults al voltant de l’eix comercial de Santa Coloma de Gramenet. Alguns dels tallers van ser graffiti, roses en pa- per o espases en globoflèxia.
URBAN TIME I LA FUNDACIÓ GERMINA

La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre dedicada a oferir oportunitats per a la promoció d’infants i joves en situació de risc social. Està present a Santa Coloma de Gramenet a través de diferents programes socioeducatius i comunitaris. Concretament, el projecte GR-Gran Recorregut aposta per la continuïtat formativa de joves d’entre 16-21 anys en base a unes altes expectatives educatives. Els joves de la Fundació Germina a partir dels 15 anys s’inicien en activitats de voluntariat amb els més petits (ajudant a fer deures o en les activitats).

Urban Time és empresa social perquè ofereix una primera oportunitat laboral a alguns d’aquests joves que així sostenen els seus estudis al mateix temps que tenen uns ingressos bàsics. L’activitat d’Urban Time és compatible amb els estudis ja que mai supera una dedicació de 12 hores/setmana per monitor durant el curs lectiu o és més intensiva en períodes de vacances. Tots els joves monitors han d’estar estudiant per poder ser contractats per Urban Time.

Urban Time pren la forma d’empresa (societat limitada) i està 100% participada per la Fundació Germina. Destina els seus beneficis a beques formatives (matrícules, transports, materials) per joves.

Des de Fundació Germina es fa una orientació i acompanyament a l’itinerari formatiu del jove, es promou la seva formació oficial com a monitor de lleure i que es vinculi a activitats de voluntariat des de ben jove.

Urban Time no només se suma al recorregut i experiència en projectes educatius de la Fundació Germina sinó que assimila de forma natural valors propis de la Fundació Germina com són el compromís amb la millora de l’entorn i la societat, el respecte, la coeducació i el civisme.

Més informació a www.germina.org